„Obóz” – intensywne letnie szkolenie Qigong

Warszawa, 11-17 lipca 2021

Park Skaryszewski/Błonia Kamionkowskie

W przypadku złej pogody zajęcia mogą być przeniesione do naszej salki przy ul. Wąwolnickiej 1

Szkolenie obejmować będzie następujące formy Qigongu Prozdrowotnego:

  • Baduanjin – Osiem Kawałków Brokatu,
  • Mawangdui Daoyinshu – Sztuka Daoyin z Mawangdui,
  • Wuqinxi – Zabawy Pięciu Zwierząt.

Każdy blok zajęć zaczynać będziemy rozgrzewką Qigong Reshen Huodong.

Planowany rozkład zajęć od niedzieli 11 lipca do piątku 17 lipca:

  • 18:00-18:50 – Baduanjin,
  • 19:00-19:50 – Mawangdui Daoyinshu,
  • 20:00-21:00 – Wuqinxi.

Planowany rozkład zajęć w sobotę 10 lipca:

  • 10:00-10:50 – Baduanjin,
  • 11:00-11:50 – Mawangdui Daoyinshu,
  • 12:00-13:00 – Wuqinxi,
  • Po zajęciach planujemy wspólny obiad.

Zajęcia danej formy Qigong przeznaczone są dla osób, które wcześniej rozpoczęły/rozpoczną uczestnictwo w naszym kursie online z zakresu tej formy. Ich zadaniem będą głównie korekty konsultacje. Możliwe będzie także zdanie egzaminu z danej formy Qigong.

Oferta skierowana jest zarówno do osób z Warszawy i okolic, które mogą brać udział w zajęciach wieczorem, po pracy (tylko w sobotę zajęcia odbędą się przed południem), jak i przyjezdnych, które mogą podczas tygodniowego pobytu w Warszawie połączyć naukę Qigong ze zwiedzaniem stolicy – ilość atrakcji jest tutaj ogromna, a miasto to jest w wakacje, a szczególnie w wakacyjne weekendy, bardziej spokojne niż w innych porach roku (mniej ludzi, mniejszy ruch uliczny).

Koszt uczestnictwa:

130 zł – opłata za udział w zajęciach tego szkolenia, niezależnie od tego w zajęciach ilu form Qigong bierze się udział (do udziału w zajęciach każdej z form Qigong niezbędne jest jednak wcześniejsze opłacenie uczestnictwa w w kursie online z zakresu danej formy – nie dotyczy to Reshen Huodong i Baduanjin, których kursy online są bezpłatne).

Uwaga! Osoby, które zapiszą się na szkolenie Tai Chi 18-24 lipca będą zwolnione z w.w. opłaty za ten kurs (warunkiem pozostaje udział w odpowiednich kursach online).