Kurs bezpłatny!

Kurs Pierwszych Kroków skupia się na prostej formie Qigong – Baduanjin Osiem Kawałków Brokatu.

Pełne wykonanie formy Baduanjin:

Baduanjin – Osiem Kawałków Brokatu, to jedna z najbardziej popularnych tradycyjnych form Qigongu Prozdrowotnego. Popularność tę zawdzięcza w dużej mierze prostocie – nauka jest tutaj bardzo łatwa. Stąd wiele osób od tej formy rozpoczyna swoją przygodę z Qigongiem.

Najwcześniejsze źródła, które wspominają o Baduanjin pochodzą z epoki Song, z około XII wieku, wynika z nich, że ćwiczenia te istniały już jakiś czas wcześniej. Na przełomie XIX i XX wieku modne stało się przypisywanie stworzenia tej formy ćwiczeń słynnemu generałowi Yue Fei (1103-1142). Przez wieki rozwinęło się wiele wariantów tej metody. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku zaczęto ją propagować w niektórych wyższych uczelniach. Po roku 2000 wersja ustandaryzowana została włączona do zestawu form propagowanych przez Chińskie Stowarzyszenie Qigongu Prozdrowotnego.

Na formę Baduanjin składa się osiem ćwiczeń wykonywanych powoli i płynnie:

 1. 两手托天理三焦 liǎng shǒu tuō tiān lǐ sān jiāo – ręce podtrzymują niebo, by dostroić potrójny ogrzewacz,
 2. 左右开弓似射雕 zuǒ yòu kāi gōng shì shè diāo – napinanie łuku w lewo i prawo, by ustrzelić orła,
 3. 调理脾胃须单举 tiáo lǐ pí wèi xū dān jǔ – dostrojenie śledziony i żołądka przez podniesienie jednej ręki,
 4. 五劳七伤往后瞧 wǔ láo qī shāng wǎng hòu qiáo – spojrzenie do tyłu, by zniwelować pięc znużeń i siedem zranień,
 5. 摇头摆尾去心火 yáo tóu bǎi wěi qù xīn huǒ – kołysanie głową i machanie ogonem, by pozbyć się ognia z serca,
 6. 两手攀足固肾腰 liǎng shǒu pān zú gù shèn yāo – dłonie łączą się ze stopami, by wzmocnić nerki i talię,
 7. 攒拳怒目增气力 zǎn quán nù mù zēng qì lì – zamknięcie pięści i gniewne spojrzenie, by zwiększyć siłę,
 8. 背后七颠百病消 bèi hòu qī diān bǎi bìng xiāo – siedem opadnięć na pięty, by pozbyć się stu chorób.

Próbka kursu – lekcja druga:

Ten kurs jest bezpłatny!

Bazą kursu Baduanjin jest 10 nagranych lekcji wideo omawiających poszczególne ćwiczenia. Czas trwania poszczególnych lekcji – od 4 minut do 15 minut, w sumie 92 minuty. Do kursu będą dodawane dodatkowe materiały wideo, teksty i grafiki, wyjaśniające dokładniej kwestie, które poruszane będą podczas konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych. Dostęp do tych materiałów udzielany jest bez ograniczeń czasowych. Odbywać się będą także transmisje na żywo, które również będą nagrywane. W Warszawie regularnie odbywać się będą plenerowe spotkania – lekcje w kontakcie bezpośrednim, bezpłatne dla uczestników kursu online.

Dodatkowo możliwy jest udział w oddzielnie płatnych konsultacjach online i bezpośrednich oraz płatnych warsztatach i obozach szkoleniowych.

Tworzone będą lokalne Fankluby Studia Qigong, by uczestnicy szkoleń mieszkający w tej samej miejscowości mogli się spotykać np. w parku, by wspólnie poćwiczyć.

Zaawansowani w minimum trzech formach Qigongu Prozdrowotnego będą mogli uzyskać dyplomy instruktorskie.

Jak dołączyć do tego kursu?

 1. Musisz posiadać lub utworzyć konto na Facebooku.
 2. Dołącz do facebookowej grupy Pierwsze Kroki Studio Qigong Online.
 3. Będziesz mieć nieograniczony czasowo dostęp do głównych materiałów tego kursu oraz dodatkowych materiałów, które będą zamieszczane w przyszłości. Tam możesz także zadawać pisemnie pytania dotyczące ćwiczeń – odpowiedzi będą udzielane odpowiednio do potrzeb pisemnie, w formie rysunków lub dodatkowych nagrań wideo.
 4. Możliwy jest dodatkowo odpłatny udział w okresowo organizowanych zajęciach, warsztatach weekendowych oraz obozach szkoleniowych.
 5. Dyplom ukończenia kursu można otrzymać po pozytywnym zdaniu egzaminu. Egzamin można zdawać podczas zajęć, warsztatów i obozów. W miejscowościach, gdzie przynajmniej jedna osoba otrzyma dyplom ukończenia kursu Pierwszych Kroków, będziemy tworzyć Fankluby Studia Qigong Online, by uczestnicy kursów mieszkający w danej miejscowości mogli się spotykać i wspólnie ćwiczyć – kontakt jest możliwy poprzez specjalnie utworzone prywatne grupy na Facebooku.

Opcje płatne

 • Warsztaty weekendowe i obozy – szczegóły będą podawane w ogłoszeniach,
 • Warsztaty, konsultacje, egzaminy poza Warszawą dla zainteresowanych grup i instytucji – prosimy o kontakt.